สามารถดู Product ได้อย่างไร?

สามารถดู Product ได้โดยเมนู WellPlace > Product List และสามารถเลื่อนดู Product

โดยสามารถเลือกให้ข้อมูลแสดงตาม All Category (กลุ่ม), All Brand (แบรนด์พาร์ทเนอร์) หรือ พิมพ์ชื่อในช่อง Search เพื่อค้นหา Product ที่ต้องการได้

Last updated