👭จัดกลุ่มให้ 'พนักงาน ผู้ใช้งาน' ได้ไหม ?

Tips: การสร้างกลุ่มจะทำให้การส่งกิจกรรม เป็นไปได้ง่ายขึ้น!

ได้! สามารถสร้างกลุ่มได้ตามความต้องการอย่างอิสระ ตามแผนก ตามกลุ่มงาน และอื่นๆ ตามต้องการ สร้างกลุ่ม

 • เริ่มที่เมนู Company

 • เลือกเมนูย่อย Group

 • กดที่ Add New Group

 • ใส่รายละเอียดตามต้องการให้ครบถ้วนตาม GROUP INFO เรียบร้อย

 • กด Submit

เพิ่มสมาชิกกลุ่ม เลือกไปที่ กลุ่มที่ต้องการ

 • เริ่มที่เมนู Company

 • เลือกที่เมนูย่อย Group

 • กดที่ Member

 • กด Add Employees

 • เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการนำเข้ากลุ่ม

 • กด Add Employee ได้เลย

Last updated