วิธีกำหนดสิทธิ์แอดมินในการเข้าถึงแต่ละเมนู?

สามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละเมนูในเว็บไซต์ https://company.wellexp.co ได้

  • เริ่มจากเมนู System

  • เลือกที่ Role

  • กด Add New Role ใส่รายละเอียดใน ROLE INFO : สร้างชื่อ Role ที่ Name * และเลือก Module * เมนูที่ต้องการให้เข้าถึง

  • กด Submit

Tips 💡: หากต้องการเลือกทุกเมนู สามารถกด Select All ได้เลย!

Last updated