วิธีสร้างบัญชีผู้ใช้งานของพนักงานทีละคน

• เข้าที่ Folder "Employee" • เลือก sub folder "create profile" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "data": [
    {
      "username": "",
      "firstname": "",
      "lastname": "",
      "birthdate": "",
      "email": "",
      "phone": "",
      "employee_no": "",
      "join_date": null,
      "resign_date": null,
      "work_status": "active"
    }
  ]
}

• นำข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการสร้าง มาใส่ • กด "Send"

ถ้า สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำเร็จ จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง

ถ้า สร้างบัญชีผู้ใช้งานไม่สำเร็จ จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง ** หากสร้างบัญชีไม่สำเร็จอาจเกิดจาก การใส่ข้อมูลผิดพลาดดังนี้ • Username ซ้ำ • เบอร์โทรศัพท์ ซ้ำ • อีเมล์ ซ้ำ • รูปแบบวันที่ผิด (yy-mm-dd) • work status ผิดรูปแบบ (active / non-actibe / resign)

Last updated