วิธีดูรายละเอียดของรางวัล

• เข้าที่ Folder "Wellplace" • เลือก sub folder "product detail" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
    "partner_id": "{{partner-id}}",
    "product_id": 396
}

• นำข้อมูล id ของโปรดักซ์ที่ต้องการค้นหา มาใส่ในส่วนของ "product_id" • กด "Send"

ในกรณีที่มี Product ID นี้อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มี Product ID นี้อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated