วิธีต่ออายุการใช้งานของ employee

• เข้าที่ Folder "Auth" • เลือก sub folder "verify token" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
    "partner_id": "{{partner-id}}",
    "employee_id": 2796,
    "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.RG9tZVRlc3Q1NzQxNjU3NzE4ODE5OTQ1.El3saXyzTuBEO4XjP1Lmc0hSHLFdc5uNBQV_t6IssEY7"
}

• นำข้อมูล id ของพนักงาน ที่ต้องการต่ออายุ มาใส่ในส่วนของ "employee_id" • กด "Send"

ในกรณีที่ ต่ออายุการใช้งานของพนักงานสำเร็จ จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ ต่ออายุการใช้งานของพนักงานไม่สำเร็จ จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated