🎯เริ่มต้น ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม FileZilla | Download & Installation

จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมลงที่คอมพิวเตอร์ ติดตั้งเพียงครั้งเดียวใช้งานได้ตลอด สะดวกง่ายครบ จบใน FTP

ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม FileZilla

Download & Install *จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม ติดตั้งเพียงครั้งเดียว

 1. Click Download

 2. Click I Agree

 3. Click Decline and Next >

 4. Click Anyone who uses this computer (all users) and Next >

  กดปุ่ม Anyone who uses this computer (all users) and Next >

 5. Click Desktop Icon and Next >

 6. Click Next >

  กดปุ่ม Next >

 7. Click Install

Last updated