📄วิธีดูรายการของรางวัลทั้งหมดของ WellPlace โดยเลือกเฉพาะหมวดหมู่และแบรนด์

• เข้าที่ Folder "Wellplace" • เลือก sub folder "product list" - V1 จะเป็น Solution ที่แจ้งข้อมูลต่างๆของ Product รวมถึง description และ Term&Condition - V2 จะเป็น Solution ที่ที่เพิ่มเติมมาจาก V1 คือ แจ้งจำนวนของคูปองด้วยว่าคงเหลือเท่าไหร่ • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "brand_id": null,
  "category_id": null,
  "sort": "DESC",
  "product_name": null,
  "offset": 0,
  "limit": 100
}

• กด "Send"

จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated