👩‍🦰👩🦰 วิธีเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ | How to Import New Employee ?

How to Import New Employee วิธีเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่

📍 1. Download ตัวอย่าง Template and open file

Go to https://company.wellexp.co/ | System > System Info > Code FTP Import Employee Click Download ตัวอย่าง Template and open file ไปที่เว็บไซต์ https://company.wellexp.co/ ไปที่เมนู System > System Info กด ดาวน์โหลด Download ตัวอย่าง Template และเปิดไฟล์

📍 2. Add new employee data on Download ตัวอย่าง Template | ใส่ข้อมูลพนักงานใหม่ไปที่ไฟล์ สามารถเพิ่มข้อมูลของพนักงานใหม่หลายคนได้ในไฟล์เดียว

🤗 หัวข้อที่จำเป็นต้องมีข้อมูล

username Branch Code ตามด้วย รหัสลงเวลางาน ห้ามซ้ำกัน ไม่ควรมีสัญลักษณ์ employee_no ใส่ข้อมูลเหมือนกับ username firstname ชื่อจริง lastname นามสกุล work status ใส่ข้อมูล "active" เท่านั้น

🌨️ หัวข้อที่สามารถเว้นว่างได้

join_date วันเริ่มงาน resign_date วันลาออก

📍 3. Save as Excel Workbook *.xlsx Change file name Add _FTP code and _YYYYMMDD เพิ่มรหัส Code FTP ตามในเว็บไซต์ และปีเดือนวันที่ ที่ต้องการอัพโหลด

*โดยวันเดือนปีที่ตั้งชื่อคือวันที่ต้องการอัพโหลดข้อมูล ใส่สัญลักษณ์ _ ก่อนการเพิ่มข้อมูล

For example: employee_import_NzQ=_20221215

(This FTP will process on the date you set วันเดือนปีที่ตั้งชื่อคือวันที่ต้องการอัพเดทข้อมูล)

เลือก Save as Excel Workbook *.xlsx เปลี่ยนชื่อไฟล์ โดยเพิ่ม Code FTP ตามในเว็บไซต์ และปีเดือนวันที่

📍 4. Upload to folder "sftp_user_prod" on FileZilla นำไฟล์อัพโหลดในโปรแกรม FileZilla

📍 5. Open FileZilla > File > Site Manager

📍 6. New Site > General > Fill Data > Connect

General Protocol: SFTP File Transfer Protocol Host: 52.163.185.89 User: sftp_user_prod Password: LAh33XPnRY

📍 7. Upload to folder "sftp_user_prod" อัพโหลดข้อมูลที่โฟลเดอร์ "sftp_user_prod" ใน FileZilla

Option 1) Right Click at file then click " Upload " | วิธีที่ 1) กดคลิกขวาที่ไฟล์ และกด Upload

Option 2) Drag and move file to folder " sftp_user_prod " | วิธีที่ 2) ลากไฟล์ที่ต้องการไปที่โฟลเดอร์ " sftp_user_prod "

*Log in and Check on https://company.wellexp.co/ ล็อคอินเข้าตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์

Last updated