วิธีการกำหนด Quota Point ของแอดมิน?

  • เริ่มจาก System

  • เลือกที่ Quota Point

  • ไปที่แอดมินที่ต้องการกำหนด Quota Point ในหัวข้อ Add Points ใส่จำนวน Point ที่ต้องการ โดยใส่เป็นตัวเลขและกด Enter หากต้องการลบออก ให้ใส่เครื่องหมายลบ (-) แล้วตามด้วยจำนวนและกด Enter

  • หากตรวจสอบ และ กด Update ได้เลย

Quota Points คือจำนวนโควต้าพอยต์ทั้งหมด Balance Points คือจำนวนโควต้าพอยต์ที่เหลือ ที่สามารถใช้ได้ Add Points คือการเพิ่มจำนวนโควต้า ใส่ตัวเลขหากต้องการเพิ่ม หรือ ใส่ - ตามด้วยตัวเลข หากต้องการลดโควต้า

Due Date คือวันสิ้นสุดการกำหนด Quota Point และ Carry Forward คือการนับ Quota Point ต่อจากวัน Due Date หรือกำหนดสิ้นสุด หากต้องการให้ทำเครื่องหมายถูกหน้าชื่อแอดมิน หากไม่ต้องการทำรายการ เมื่อถึงวัน Due Date ที่กำหนด Quota Point ของแอดมินจะถูก Reset เป็น 0 ทันที

Last updated