พนักงานจะได้รับ Point ด้วยวิธีใดบ้าง?

Tips 💡: เมนู Well Point สามารถให้ Point พนักงานในเงื่อนไขที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย!

ดยปกติแล้ว แพลทฟอร์ม WellExp สามารถให้ Point ได้โดย 💡 1. Approve Point อนุมัติ Point ให้ผู้ใช้งานผ่านการเล่นกิจกรรม สร้าง Quest (กิจกรรม) ให้ผู้ใช้งานเล่น และ Approve Point ให้เป็นรางวัล 💡2.Topup Point โดยสามารถให้ Point เนื่องในเงื่อนไขหรือโอกาสพิเศษต่างๆ ที่ทางบริษัทต้องการ เช่น วันเกิด ผ่านงาน โบนัสเข้าทำงานใหม่ ฯลฯ ซึ่งในเมนู Well Point แอดมินสามารถเข้าไป Topup Point (ตั้งค่าการให้ Point) ได้ตามต้องการ เลือกทำรายการได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น

  • One-Time Topup: ตั้งค่าการให้ Point 1 ครั้ง เลือกผู้รับพนักงานได้หลากหลาย สร้างทีละรายการ

  • Import Topup: ตั้งค่าการให้ Point หลายรายการผ่านการใส่ข้อมูลใน Excel Template และนำมา อัพโหลดเข้าสู่ระบบ

  • Repeat Topup: ตั้งค่าการให้ Point ซ้ำ ในรูปแบบ รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

💡 3.Recognition วันครบรอบ

  • Happy Birthday Point ครบรอบวันเกิด 🎂

  • Service Year ครบรอบอายุงาน 🧧

Last updated