สามารถดูอะไรได้บ้าง

สามารถดูข้อมูลสรุปรายงาน Point ได้ตาม Summary by Group (รายกลุ่ม), Summary by Employees (รายพนักงาน), Summary by Quest (รายกิจกรรม) และสามารถ Export ข้อมูลออกมาเป็นไฟล์ Excel และ PDF ได้

Summary by Group (รายกลุ่ม)

ตัวอย่างข้อมูลที่ Export ออกมา

Summary by Employees (รายพนักงาน)

ตัวอย่างข้อมูลที่ Export ออกมา

Summary by Quest (รายกิจกรรม)

ตัวอย่างข้อมูลที่ Export ออกมา

Last updated