วิธีแลกของรางวัลประเภท Normal (แบบ topup อัตโนมัติ)

• เข้าที่ Folder "Redeem" • เลือก sub folder "redeem normal v2" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "employee_id": 14647,
  "product_id": 396
}

• นำข้อมูล id ของพนักงาน ที่ต้องการแลก มาใส่ในส่วนของ "employee_id" • นำข้อมูล id ของ product ที่ต้องการแลก มาใส่ในส่วนของ "product_id" • กด "Send"

ในกรณีที่มี User อยู่ในระบบและแลก product สำเร็จ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มี User อยู่ในระบบและแลก product ไม่สำเร็จ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated