👀วิธีเรียกดูรายชื่อพนักงานทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบจาก employee_id

• เข้าที่ Folder "Employee" • เลือก sub folder "get profile" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
    "partner_id": "{{partner-id}}",
    "employee_id": 
}

• นำข้อมูล id ของพนักงานที่ต้องการค้นหา มาใส่ในส่วนของ "employee_id" • กด "Send"

ในกรณีที่มี User อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มี User อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated