วิธีเช็ค point ของ company

• เข้าที่ Folder "Company" • เลือก sub folder "get wallet" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
    "partner_id": "{{partner-id}}"
}

• กด "Send"

จะแสดงข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated