วิธีการเติม point ให้พนักงาน (แบบเช็ค point ปัจจุบัน)

• เข้าเช็ค point ใน Wallet พนักงาน (สามารถดูวิธีเช็ค point ได้จาก วิธี เช็ค point ของพนักงาน ) • เข้าที่ Folder "Wallet" • เลือก sub folder "topup verify" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "data": [
    {
      "title": "Topup 3",
      "description": "Topup from api 3",
      "employee_id": 14647,
      "current_point": 100,
      "wellpoint": 100
    }
  ]
}

• นำข้อมูล id ของพนักงานที่ต้องการให้ point มาใส่ในส่วนของ "employee_id" • นำ point ของพนักงานที่เช็คแล้ว มาใส่ในส่วนของ "current_point" • ใส่จำนวน point ที่ต้องการให้ ในส่วนของ "wellpoint" • กด "Send"

ในกรณีที่มี User อยู่ในระบบ point ปัจจุบันในระบบตรง และให้ point สำเร็จ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มี User อยู่ในระบบ point ปัจจุบันในระบบไม่ตรง และให้ point ไม่สำเร็จ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated