👥สถานะ (Status): Active, Non-active, Resign คืออะไร ?

ผู้ใช้งาน พนักงาน ของแพลทฟอร์ม WellExp จะมี 3 สถานะ แอดมินสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้งาน พนักงานได้เสมอ!

  • Active ' สถานะใช้งานตามปกติ ' รับการแจ้งเตือนประกาศ ข้อความ รับกิจกรรม รับ Point ได้ ใช้งานได้ทุก Features

  • Non-active ' สถานะพักการใช้งาน ' พนักงานที่มีสถานะ Non-active จะไม่สามารถล็อคอินเข้าสู่แอปพลิเคชั่น WellExp ได้ ไม่ได้รับการแจ้งเตือนรับประกาศ ข้อความ กิจกรรม Point ได้ และ แอดมินจะไม่สามารถเลือกชื่อผู้รับที่มีสถานะ Non-active ได้เช่นกัน

  • Resign สถานะสำหรับพนักงานที่ลาออก หรือไม่ต้องการให้อยู่ในระบบ หากใส่สถานะ Resign (ลาออก) ต้องระบุวันลาออกด้วย เพื่อทำรายการในการเรียกคืน Point กลับสู่ Company ในเมนู

Last updated