🌟เมนู Transactions สำคัญอย่างไร?

เมนู Transactions แสดงรายการความเคลื่อนไหวของ Point ทั้งหมดในระบบ และสามารถ Export Excel File เพื่อดูรายละเอียดได้อีกด้วย 📋

  • Title คือชื่อการทำรายการ

  • Employee คือพนักงาน

  • Value จำนวนพอยต์

  • Type แบ่งเป็น - In : Point เข้าไปที่ Wallet ของพนักงาน - Out : Point ออกจาก Wallet ของพนักงาน

  • Type ประเภทในการทำรายการ, create_by ทำรายการโดยแอดมินคนใด และ Date คือวันที่ทำรายการ

Last updated