วิธีดูประวัติการแลกของรางวัล

• เข้าที่ Folder "Wellplace" • เลือก sub folder "redeem history" • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "employee_id": 825,
  "brand_id": null,
  "category_id": null,
  "start_date": null,
  "end_date": null,
  "product_name": null,
  "offset": 0,
  "limit": 20
}

• นำข้อมูล id ของพนักงานที่ต้องการดูประวัติ มาใส่ในส่วนของ "employee_id" • กด "Send"

ในกรณีที่มี User อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ไม่มี User อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated