📦วิธีดูรายการแบรนด์ทั้งหมดของ WellPlace โดยเลือกเฉพาะหมวดหมู่

• เข้าที่ Folder "Wellplace" • เลือก sub folder "brands" - V1 จะเป็น Solution ที่แจ้งข้อมูลว่ามี brand อะไรบ้าง อยู่ category ไหน - V2 จะเป็น Solution ที่ที่เพิ่มเติมมาจาก V1 คือ แจ้งจำนวนของคูปองด้วยว่าคงเหลือเท่าไหร่ • เลือก tab menu "Body" • นำ request มาใส่

{
  "partner_id": "{{partner-id}}",
  "name":null,
  "sort": null,
  "category_id": null,
  "offset": 0,
  "limit": 100
}

• กด "Send"

จะแสดง Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated