วิธี Setting Postman เมื่อใช้งาน New Feature Convert point ของ Partner to WellPoint

• เข้าที่ Collection "Wellexp API for Partner name" • เข้าที่ Sub folder "topup verify" • เลือก tab menu "body" • นำ request ด้านล่างมาใส่

{
  "secret_key": "6254ccff51e429db6de3efb7584e1863",
  "phone": "0842684329",
  "point_wellexp":100,
  "point_external":100
}

• ใส่ "Secret_key" ที่ทาง WellExp ส่งให้ Admin ของบริษัท Partner • ใส่ "phone" ของพนักงานที่ต้องการทำการ Convert WellPoint • ใส่จำนวน "point external" ทางฝั่ง Partner ว่าต้องการใช้จำนวนกี่ point เพื่อที่จะ Convert ให้จำนวนเท่ากับ 100 WellPoint • กด "Send"

ในกรณีที่มี User ที่ใช้ Phone (เบอร์โทรศัพท์) อยู่ในระบบ จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

แต่ถ้า ไม่มี User ที่ใช้ Phone (เบอร์โทรศัพท์) อยู่ในระบบ จะขึ้นข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

• เข้าที่ Sub folder "topup confirm" • เลือก tab menu "body" • นำ request มาใส่

{
  "secret_key": "WsOUroffWiIwT8V9okFSHJWPrtnrgjSc",
  "phone": "0842684329",
  "verify_code": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXJ0bmVyX2lkIjoiQVBJREVWIiwicmVmX2NvZGUiOiJlNzJkZTBkMC1mMzU0LTRkMjUtOTNhMy00MjNkMjMxYWFjMmQiLCJwaG9uZSI6IjA2NDUyNjUxNTQiLCJpYXQiOjE3MDMyMjA4MTUsImV4cCI6MTcwMzIyNDQxNX0.qgC89Me00wSZpwRPRy-HgKCrfjoGrPSbkWdxPi_InB4"
}

• นำ "verify code" ที่ได้จากการกด send ข้อมูลข้างต้นมาใส่ • กด "Send"

ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกถูกต้อง จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

ในกรณีที่ข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง จะมีข้อความ Response ดังภาพด้านล่าง

Last updated