สามารถแก้ไขประกาศได้หรือไม่ ?

  • เริ่มที่เมนู Relationship

  • เลือกที่เมนูย่อย Messages

  • ดูที่ Action กดที่ Edit

  • แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ

  • กด Submit

Last updated