👩‍💻3 วิธีเพิ่มผู้ใช้งาน Add New Employee

เพิ่มผู้ใช้งานใหม่ ได้ที่เมนู Add new employee ได้เลย!

สามารถทำได้ 3 รูปแบบ 💻

1) ผ่าน QR Code

2) ไฟล์ Import Employee White list

3) การ Set domain

Last updated